วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Ratchaprasong Intersection


Ratchaprasong IntersectionErawan Hotel and Erawan Shrine1965